Musiken är en polska från Rättvik . Tempot varierar efter hur musiken spelas
Man dansar parvis medsols i ring, och rörelseriktning sker motsols.
Innan omdansningen och under förstegen använder man polskefattning.
När man går förstegen så tar kavaljeren midjefattning på damen. Damen fattar antingen med vänster hand underifrån kavaljerens högra överarm eller lägger vänster hand på hans högra axel. Bägge har ytterarmar hängande.
Försteg: Kavaljeren går med vänster och damen med höger försteg.
Stegbeskrivning för själva omdansningen som man kallar för polskestegen:
Kavaljeren steg : Vänster fot isättes ett steg snett framåt (1), vridning på vänster fotsula (å-2), höger fot isättes ett kort steg bakåt (2), vridning på höger fotsula och vänster fot lyftes (3), vänster fot (1) upprepas igen.
Damens steg: Höger fot isättes mellan kavaljerens fötter (1), vridning på höger fotsula (å-2), vänstersteg framåt (3) samt någon vridning på vänstra fotsulan (å), höger fot (1) upprepas igen., karaktären på stegen ä mjuk och flytande.
Hur man dansar polskan är upp till var och en, ,man kan gå några försteg och sedan gå in i omdansningen så länge man vill och sedan kan man gå försteg igen innan man går in i omdansningen.
Enligt den nedteckning av Johan Larsson, Gagnef och Ingvar Norman, Säter som uppteckande denna polska 1968, så hade dom intervjuat dessa personer. citatet hämtat ur "Beskrivingar av svenska Folkdanser"Olle Eskils (1894), Hedsåsen, var "fullärd dansare" år gammal. Han har varit en flitig polskdansare till sen tid. Anna Pellas (f. Mats Anna Jonsson, 1898), Östbjörka och Petters Svea Eriksson (1904), Backa, har båda dansat med en äldre generations polsk-dansare. Riksspelmannen Petters Erik Eriksson (1897), Backa, berättar att kavaljeren fordomdags ibland i polskan brukade svepa blåtröjans (långrockens) skört om sin dam och fasthålla detsamma med högra handen under dansen."