Vi dansar mest pardanser såsom varianter av våra vanliga gammeldanser.
Vi håller även på att laget ska dansa de polskor som finns i vår kommun och hålla dem kvar i tradition såsom
Rättvikspolska,
Bodapolska,
Polskor från Bingsjö 
Orepolska

Klicka på polskorna så kommer beskrivning fram på respektive polska