Rättvik Dansar och Spelar var en Dans och musikfestival som Rättviks Folkdanslag var värdar för under några år. Det var en förlängning av den nerlagda Festivalen Rättviksdansen . Rättvik Dansar och spelar inriktade sig på kursverksamhet såsom olika danskurser i olika kunskapsnivåer främst då Polskor och Spelkurser med fiol som instrument. I samarbete med bystugor runt om så ordnades danser till Spelmanslag på kvällarna, Sviktande deltagarantal och personalbrist och minskat intresse från kommunen gjorde att vi tvingades lägga ner även denna festival.
Vi hoppas att i framtiden kunna återuppta en festival som liknade denna.