Polska från Ore
Uppbjudning: Dansas parvis medsols i ring, rörelseriktning motsols. Efter hand
Fattningar: Under förstegen: Enkel midjefattning men ytterarmar hängande eller gammal valsfattning.
Under polskstegen:Polskfattning.

Steg: Försteg med början på ytterfot.
Polsksteg :
Kavaljeren. Vänster fot isättes ett tämligen långt steg framåt (1), vridning på vänster fotsula (å), hela vänster fot i golvet (2) och höger fot ett steg framåt (3) samt någon vridning på fotsulan (å). Ånyo vänster fot (1) osv.
Damen. Med kroppstyngden på vänster fot göres tåstöd med höger fot i höjd med vänster klack (1), höger fot isättes mellan kavaljerens fötter och vridning påbörjas (2), ett steg framåt med vänster fot och fortsatt vridning på fotsulan (3). Åter tåstöd (1) osv.
Utförande:Dansen börjas med några försteg, då man "tar in" takten. Därefter omdansning önskat antal takter. Försteg och polsksteg omväxlas efter behag. Jämför likheten i denna polska med Slängpolska från Malung (steg b/).
Upplysningar (1900), Furudal och Judit Markusson (1913), Furudal. om dansen lämnade av Axel Eriksson (1893), Näset, Bror Myren
Upptecknad år 1966 av Johan Larsson, Gagnef, och Ingvar Norman, Säter.