Rättviks Folkdanslag
Här är en nedteckning gjord av Greta Hansson från 9 april 1952 till 19 oktober 1953 under Rättviks Folkdanslags första år sedan bildandet av laget
9 apri 1:a övningen
4 juni 1:a uppvisningen. på Turisthotellet på Svenska Vägföreningens kongress.
11 juni Uppvisning på Siljansborg för tyska resebyrå- Tjänstemän.
12 juni Spelmanslag och danslaget till Grand i Falun
23 juni Uppvisning på Siljansborg
2 augusti Uppvisning på Siljansborg
8 augusti Uppvisning i Furudal
7 augusti Dansövning på Turisthotellet. Det var den 20:e övningen
17 augusti Uppvisning på Persborg
18 augusti övning i Samrealskolan
21 augusti Dansövning på Parken. Instruktör Larsson från Garpenberg
28 augusti Dansövning. 100 folkdansare från Dalarna var i Rättvik, bland annat Dalaföreningen
3 september Fest på Persborg för Lidell och fästmö
11 september övning på Turisthotellet
17 september Uppvisning på Lerdalshöjden för Holländska resebyrå-tjänstemän
18 september övning i Samrealskolan
25 september övning i Samrealskolan
2 oktober övning i Samrealskolanv
4 oktober Folkdanslaget och Leksands Spelmanslag till Dalecarlia
28 oktober övning
17 november övning
21 november övning
24 november Ledaren från Mora var med
1 december Hos fru Sörlin och övade till Lucia
3 december Generalrepetition. Redaktör Axelsson var där och tog kort
6 december Danslaget hade uppvisning i Församlingshemmet. En del av laget var till Hemvärnsgården där spelmanslaget hade årsrmöte med kaffe och dans
8 december övning
15 december Danslaget i Församlingshemmet, jag fick en Dalahäst för sålda lotter
1953
12 Januari Danslaget hoppade hage, och lekte, Ingen dans, bestämde om Julfesten
14 januari Danslagets julfest på Rättviksgården, efteråt till Wittgren o.drack kaffe
19 januari övning
2 februari övning
7 februari Fest på Rättvikgården. Knis Kalle spelade spilåpipa och läste dikt.
9 februari övning. Ingen spelman. Spelade orgel till.
14 februari Danslaget och Knis Kalle till Persborg
16 februari övning
20 februari övning och styrelsesammanträde på Församlingshemmet
23 februari övning 8 par. Ett par från Göteborg danslag var med
2 mars övning
6 mars årsmöte
7 mars Månadsmöte på Rättviksgården. övning
9 mars övning
16 mars Ingen övning. Hörde att en del medlemmar i laget skulle bilda ett nytt lag.
23 mars Sparf spelade åt oss. Vi var många på övningen.
30 mars övning
4 maj övning
11 maj övning på Turisthotellet
15 maj Sparf spelade åt oss
18 maj övning
21 maj Uppvisning på Turisthotellet för Bokhandlarna
26 maj övning
28 maj Uppvisning på Siljansborg för Danska resebyråtjänstemän
1 juni övning
8 juni övning
14 juni Uppvisning på Persberg
18 juni övning
19 juni Uppvisning på Siljansborg. Vi var med i tåget genom samhället.
19 juni Uppvisning på Gammelgården. Knis Kalle talade.
13 juli övning
20 juli övning. Dåligt med deltagare
1 augusti Uppvisning på Siljansborg
3 augusti Uppvisning på Persborg
24 augusti övning på Turistlhotellet
25 augusti Danslaget i buss till Leksand och tränade huppleken. Sammanträde efteråt.
31 augusti övning på huppleken. Sammanträde efteråt.
7 September övning
8 september Danslaget till Leksand och övade och sedan till Turisthotellet på uppvisning för Amerikanska resebyråtjänstemän.
10 september Uppvisning på Siljansborg
14 september övning
20 september Danslaget plåtades
10 oktober Fest på Fryksåsgården. Flera danslag inbjudna
19 oktober övning
©2008 All Rights Reserved. • Jussi Kuismin