Rättviks Folkdanslag 1963
Denna information hittade jag i en skrift på Rättviks Bibliotek.
Rättviks Folkdanslag
Med sina omkring 100 träningskvällar och uppvisningar (1963) tillhöra otvivelaktigt Rättviks folkdanslag de mest livaktiga bland Kommunens ungdomsföreningar. Samma år hade laget 50 medlemmar, till lika delar pojkar och flickor mellan 18 och 24 år. En höjdpunkt i programmet utgjorde en resa till Frankrike, där 12 av medlemmarna deltog i VM i folkdans.
Rättviks Folkdanslag bildades år 1954 och tillhör Svenska Ungdomsringen. Verksamheten finansieras genom uppvisningar, och på träningskvällarna använder man sig av dansbanan i Folkparken.
Förutom stödet till folkdanslagets fritidsgrupper utgår ej några kommunala bidrag för verksamheten. Om en gymnastiksal eller liknande finge disponeras för träningen, skulle föreningens ekonomi betydligt förbättras. Föreningens rekrytering av ungdom är inget problem. Varje år lär man upp en ny kull av 14-15 åringar, och endast en gång har man behövt affischera i skolan. Däremot skulle man behöva fler ledare.
Laget skulle kunna sysselsätta betydligt större grupper av ungdomar, om Kommunen ansloge medel som ersättning åt nya ledare.
Detta var om Rättviks Folkdanslag 1963 och i skriften hittade jag annan information som var rätt intressant! Om någon känner till historiken om detta lag så kontakta Jussi Kuismin. Jag vet ingenting om laget och när det upphörde.
Tydligen fanns det två Folkdanslag samtidigt i Rättvik och jag bifogar texten som jag hittade:
Folkdanslaget Siljan.
Folkdanslaget Siljan bildades år 1962 och är ansluten till Svenska Ungdomsringen. Antalet medlemmar är förnärvarande 24, 12 manliga och 12 kvinnliga. 18 av dessa är i åldern 12-24 år. 3 manliga ledare äro verksamma i laget.
Folkdanslaget har varit mycket aktivt under verksamhetsåret. Under en resa, som sträckte sig över Berlin, Prag, delar av Österrike och Väst-Tyskland, ägde folkdansuppvisningar runt Wien, Saltzburg och Innsbruck.
Vid Rättviks Gammelgård har laget haft uppvisningar 11kvällar och vid Karl Tövåsen fäbodar 4 gånger. Dessutom har man uppträtt på KFUM:s riksläger vid Skattungen, på Sverige-Amerika dagen i Mora och vid Stiftsgården i Rättvik för en Amerikansk grupp.
För den närmaste framtiden förberder man och hoppas kunna genomföra en USA-resa tillsammans med spelmanslaget. I samband med denna skulle man gärna se ett bättre stöd och större intresse hos våra Svenska organisationer för USA-propaganda. Ökat stöd från det allmänna är även önskvärt.