FOLKDANSVISA
Skriven för Rättviks Folkdanslag av Nils Hallander
Melodi.."Dansen den går uppå Svinsta skär..."
Dansen den går efter fiolmusik
i taktfast rytm vi svänger
och ofta så ändrar vi vår mimik
som låten moll och dur.
Ibland är det pojken, som vill bli fri,
men flickan fast sig klänger
och sen kan det hända att han får tji
i dansens nästa tur.
Lustigt i folkdans-gängen
då är man jämt i svängen
och dansar för ortsbo och för turist.
Minns Du så skojigt vi hade sist?
Svetten den lackar om pannan
vi turas och dansar varannan.
Hejsan, vi svingar vår kulla i dag
i folkdanslag.
I Oxdansens fredliga by-slagsmål
man tampas om en böna
men ingen får mera än vad han tål
fast det ser farligt ut.
l Vingåkersdansen är rollen bytt
med tvenne kullor sköna
men ingenting är under solen nytt,
ty sånt har hänt förut.
Lustigt i folkdans-gängen
då är man jämt i svängen
och dansar för ortsbo och för turist.
Minns Du så skojigt vi hade sist?
Svetten den lackar om pannan
vi turas och dansar varannan.
Hejsan, vi svingar vår kulla i dag
i folkdanslag.