ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1954
Rättviks Folkdanslags styrelse har följande berättelse att avge för år 1954:
Det 3:e verksamhetsåret har varit ett synnerligen händelserikt år för danslaget. Vi har kunnat glädja oss åt att hotellen och andra inom socknen anlitat oss i stor utsträckning. Men inte bara inom socknen har vi visat våra danser. Många resor har vi fått göra till andra platser t.o.m. utanför landskapet. Detta har stimulerat intresset bland våra medlemmar.. som visat mycket god sammanhållning.
Övningarna har hållits på måndagarna i Församlingshemmets lilla sal och ibland på Folketsparks och bevistats av ett 10-tal par. Vid ett par tillfällen instruerade oss ledare från andra danslag, Johan Larsson från Garpenberg samt Arne Fritzell, Göteborgs Folkdansvänner hör dit. Spelmän har varit Anders Sparf och Yngve Hagman.
Styrelsen, som haft sammanträde 4 ggr under året, har utgjorts av:
ordf. Olof Eliasson.
v . ordf. Ingels Erik Eriksson
sekr. Bengt Andersson
kassör: Greta Hansson
dansledare: Gunnar Wittgren samt Greta Waller, Zaid Dahl och Anna-Greta Jonsson.
 
Uppvisningarna under året har varit följande:
13/1 Siljansborg
17/2 Rättviksgården
26/2 IOGT-lokalen, Vikarbyn
7/6 Skansen, Stockholm
10/6 Församlingshemmet ( vid Westfälischen Sing und Spielkreis besök
25/6 Siljansborg
25/6 Gammelgården
26/6 Persborg (för dollarturisterna)
4/7 Hembygdsfesten i Nässen, By s:n
6/7 Persborg ( för dollarturisterna}
18/ 7 Hembygdsfest i Älvros, Härjedalen
20/7 IOGT-lokalen, Vikarbyn (vid schweiziska IOGT:s besök)
1/8 Furuvik
6/8 Persborg (för dollarturisterna)
17/8 Siljansborg
1/9 Siljansborg
Filmningar:
Vid några tillfällen har danslaget varit med vid filminspelningar. Det största "anbudet" var när Sandrew - Baumanfilm spelade in filmen "Ett kungligt äventyr i Dalarna" då midsommarfirandet på Gammelgården gick i repris. Det var just ingen som klagade över trötthet i armarna när majstången måste upp-ner, upp-ner. men... vi ha fäl viri ma...
En annan gång filmades våra danser av flygbolaget SAS. Svenska Turistföreningens utsända fotografer, ungrarna Irene och André Reiss har också tagit många vackra bilder av vårt danslag under den gångna sommaren.
Dräkterna.
Under det år som gått har 2 dräkter inköpts. Det har visat sig nödvändigt för laget att ha några dräkter att låna ut till de medlemmar som inte är från orten och inte vill skaffa sig egna dräkter, men ändå vill vara ned i laget. Vi har förut 2 mansdräkter som är i flitigt bruk. De två nya dräkterna är beställda genom Rättviks Hemslöjd. "Breddan" har de vackra växtfärgerna och "snörvilen" är gröna ned de röda blommorna invävda. "Gråhättor" har vi också lyckats köpa, så att alla flickorna numera bär den till dräkten. "Gröntriorna" har sockenskräddare Ragnar Wennmark sytt upp.
Den största "upplevelsen" för danslaget under 1954 var i alla fall resan till Stockholm. Det var Dalaföreningens Folkdanslag som hade inbjudit oss till Ungdomsringens Dag på Skansen den 7/6. Dagen före - på Svenska Flaggans deltog vi i defileringen för Hans Majestät Konung IV Adolf på Stadion. Det var en händelse som vi alla kom att minnas länge. De sockenklädda ungdomarna i granna färger följdes hela tiden av stormande applåder, men nog tyckte vi själva att det applåderades litet extra när rättvikarna kom.. Nästa dag - Annandag Pingst- deltog vi i uppmarschen till Solliden på Skansen, och sedan i uppvisningar tillsammans med många andra danslag i danserna:
Fjällnäspolka
Kadrilj från Ekeby
Väva vadmal och Klappdans.

Senare på dagen hade vi egen uppvisning på Moragården med danserna:
Schottis i turer
Västgötapolska
Huppleken och Daldans.
Dalaföreningens folkdanslag inbjöd oss sedan på en härlig middag, och efter några timmars fri dans, var det dags för hemfärd. Som tack för ett trevligt värdskap under vårt besök i storstaden, sände vi sedan ett keramikfat från Nittsjö vackert målat med en dansande man och kulla.
Inhemskt och utländskt.
Danslaget har även under det gångna året inbjudits till utsocknes hembygdsfester. Den 4/7 till By socken, och den 18/7 till Älvros i Härjedalen. Vidare har laget inbjudits till folkdansträffar i Sågmyra och Insjön.
Besök har vi haft av den tyska truppen "Westfälischen Sing- und Spielkreis", ett gäng synnerligen livsglada ungdomar med vilka vi trivdes hjärtligt en myggig junikväll. Också schweizare har varit våra gäster. Dessa hade vi nöjet att roa i Vikarby IOGT-lokal den 20/7.
Midnattssolsrallyts deltagare fick den 17 juni sig små dalahästar tilldelade såsom minne från Rättvik. Den detaljen svarade danslagets spinnsida för, och blev som "tack för härlig ögonfröjd" plåtade både på fram- och baksidan.
Årets framgång har utan tvivel sporrat oss, och vi siktar framåt med nya friska tag ..........
RÄTTVIKS FOLKDANSLAG.
KASSARAPPORT.
Ställning den 1 januari 1954:
Tillgångar
Kassa och bank                    1.159:28
Fordran å medlem                    50:--
                    Summa kronor 1.209:28
Skulder:
Behållning:
Laget                                 71:33
Dräktfonden               1.137:95
          Summa kronor 1.209:28
Inkomster:
Kassa och bank                      1.159:28
Uppvisningar, 9 st.                   755:--
Filminspelningar, 2 st.             250:--
Återbetalt lån av medlem          50:--
Ränta å sparkasseräkning          15:68
                  Summa kronor   2.229:96
Utgifter:
Spelmän                                                 452:--
Fester                                                       37:75
Resor                                                      191:20
Telefon och porto                                   45:40
Frakter                                                        3:55
Annonser                                                 45:--
1953 års årsberättelse                             185:68
Blommor                                                 32:--
Dansledare                                               20:--
Keramikfat till Dalaföreningen              50:--
Namnetiketter                                        10:50
Träfat, 2 st.                                                9:--
Kvittensblock                                           3:--
Kuvert                                                       8:--
Kort                                                        14:--
5 par plösar                                             16:25
2 st. "gröntrior"                                    170:--
2 " kvinnliga dräkter                             460:--

Behållning:
Dräktfonden     507:95
Brist ./.               31 :32
Kassa                  476:63                       476:63
                              Summa kronor 2.2291:96
KASSARAPPORT.
Ställning den 31 december 1954:
Tillgångar:
     Kassa och bank                    476:63
     Fordran för uppvisningar   450:--
                      Summa kronor    926:63
Skulder:
Behållning :
Laget                                        418:68
Dräktfonden                            507:95
                       Summa kronor 926:63
Rättvik den 10 februari 1955
Greta Hansson kassör
Vi har tagit del av räkenskaperna och funnit dem vara förda med ordning och reda. Då vi ej funnit anledning till anmärkning, få vi tillstyrka att kassören beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Rättvik den 25 mars 1955.
Gunnar Eliasson Ingels Erik Eriksson